آن‌چه در مردم تو را به خنده می‌اندازد نخست در خودت آن را ببین و بخند. ”دیل کارنگی
نگذار موریانه نگرانی، بنای زندگی‌ات را واژگون کند. ”دیل کارنگی
در مقابل سختی‌ها صبور باش، پیروزی با توست. ”دیل کارنگی
عقل در وجود ما قدرت حیرت‌آوری دارد. پس چه بهتر که پیوسته فکر را حاکم وجود خود سازیم. ”اورایزن اسوت
آنها که از روی فکر کار می‌کنند، در توفان‌های زندگی غرق نمی‌شوند. ”اورایزن اسوت
مرد زمانی‌ به زنش خدمت می‌کند که از او تشکر شود. ”جان گری
بنای آینده را با مصالح فکر بساز! ”اورایزن اسوت
به تصور سراب خوشبختی آینده، سعادت کنونی خود را از دست نده. ”دیل کارنگی
ناتوان‌ترین مردم، کسی است که از بازسازی خویش عاجز باشد. ”حضرت علی (ع)“
راه صحت این است که هرگز خودمان را بیمار نشماریم. ”اورایزن اسوت
چنان از آن روز و نعمات آن روز بهره‌مند شو که پنداری فردائی وجود نخواهد داشت. ”دیل کارنگی
به یاری فکر، تیرگی‌های کار روشن و آشکار می‌شود. ”اورایزن اسوت
مردها با حرف نزدن و زن‌ها با حرف زدن به آرامش می‌رسند. ”جان گری
با تعریفی کوچک، دل اطرافیان را شاد کن. ”دیل کارنگی
اصراری در جست‌وجوی عیوب مردم نداشته باش بلکه جنبه‌های خوب آنها را ببین. ”اورایزن اسوت
در مردم با نشاط نیروی آفریننده‌ای وجود دارد که در اشخاص بدبین نمی‌توان اثری از آن یافت. ”اورایزن اسوت
بیشتر افراد وقتی سکوت می‌کنند، جذاب‌تر می‌شوند. ”مری لاری
اگر به دنبال مقصودی هستی باید از قبل لحظه رسیدن به آن را در ذهن نظاره کنی. ”زیگ زیگلار
کلمات حباب روی آب‌اند ولی اعمال انسان تکه‌های طلاست. ”ضرب‌المثل چینی
چه بسیارند کسانی که سپیدی پایان شب سیاه را نمی‌بینند چون توقع چیزی بالاتر از سپیدی ندارد. ”ماریوس ستر
آن‌که زیاده‌گوئی می‌کند حرفی برای گفتن ندارد. ”میتو پرایور
ذهن به خودی خود می‌تواند از بهشت جهنم، و از جهنم بهشت خلق کند. ”جان میلتون
من بر این باورم کهخ هدف در زندگی مفید بودن، مسئوول بودن، شریف بودن و مهربان بودن است. ”لئوراستن
فکر کردن کاری است که همه می‌کنند پس فکرهای بزرگ بکنید. ”دونالد ترامپ
دو زندانی از میان میله‌ها به بیرون نظاره کردند: یکی گل و لای زمین را دید و دیگری ستارگان آسمان را.