زنهار که دنیا با هوسهای دروغین و بی اساس تو. را نفریبد زیرا هوس از بین می رود و گناهانی که کسب کرده است برای تو می ماند.                                                                امام علی علیه السلام

 

سراغاز تمام گناهان دوستی دنیاست.                                                             امام علی                                                                                    

 

  طول عمر برای خود پیشبینی مکنید زیرا این عمل شما را حریص و آزمند می کند. امام صارق

 

 

خویشتن را به تنگدستی تلقین مکنید که این کار شما را بخیل می گرداند.               امام صادق

 

 

کسی که از خدا توفیق بخواهد و تلاش نکند خود را مسخره کرده است.                  امام رضا

 

 هر کس اندوه مومنی را برطرف سازد خداوند روز قیامت غم از دلش میزداید

 

 

 

ارزش مرد به اندازه همت اوست.... و پاک دامنی اش به اندازه ی غیرتش.    امام علی علیه السلام

 

            امام علی علیه السلام   خوشرویی احسانی است بی هزینه.              

 

 

خنده ی بیهوده از نادانی است.                                          امام حسن عسکری (ع)

 

 

 

خوشا به حال انکه پرداختن به عیوب خویشتن از پرداختن به عیوب دیگران بازش دارد.    حضرت محمد ص