*آیا میدانید چرا دور سکه ها معمولا شیاردار است؟

زیرا در گذشته که سکه ها از جنس طلا و نقره بودند مردم دور سکه ها را میتراشیدند و تراشیده ها را جدا نگه میداشتند. گاهی اوقات افراد با اینکار مقدار قابل توجهی طلا و نقره جمع آوری میکردند!

*جعل پول یک جرم است که در امریکا برای آن مجازات زیادی در نظر گرفته شده است گاهی اوقات تا ۱۵ سال زندان و ۱۵۰۰۰ دلار جریمه نقدی.

 


*اگر شما در امریکا یک سکه با ارزش بیش از ۵ سنت را جعل کنید طبق قانون بالا مجازات خواهید شد. اگر تغییری در یک سکه و یا اسکناس موجود وارد کنید میتوانید تا ۵ سال زندانی و ۲۰۰۰ دلار امریکا جریمه شوید.

*حتی اگر میخواهید پول برای بازی و شوخی بسازید باید سایز آن با اسکناس واقعی متفاوت باشد ( ۵۰% بزرگتر و یا ۲۵% کوچکتر) تا با اسکناس واقعی اشتباه گرفته نشود.

*جوهر روی اسکناس مغناطیسی است و از این موضوع برای تشخیص اصل بودن اسکناس در بانکها استفاده میشود.

*بزرگترین عدد درج شده روی اسکناس ۱ میلیارد پنگو مجارستان است ( در سال ۱۹۴۶) که ارزش آن تنها ۲۰ سنت دلار آمریکا بود!

*بزرگترین اسکناس از لحاظ سایز ۱۰۰۰۰۰ پیسکویی فیلیپین است که در کتاب گینس ثبت شده است