شعر

براى من همین خوبه که با رویات میشینم تو رو از دور میبوسم,تو رو از دور میبینم براى من همین خوبه بگیرم رَد دنیاتو ببینم هر کجا میرم از اونجا رد شدم با تو همین که حال من خوش نیست همین که قلبم آشوبه ,تو خوش باشى براى من همین بد بودنم خوبه.. به اینکه بغضم از چى بود به اینکه تو دلم چى نیست تمام عمر خندیدم,تمام عمر شوخى نیست براى من همین خوبه بدونى بى تو نابودم اگه جایی ازت گفتن بگم من عاشقش بودم براى من همین خوبه که از هرکى تو رو دیده چه بى صدا میپرسم از من چیزى نپرسیده....؟

/ 0 نظر / 42 بازدید