جک

دلم در حلقه غمها نشسته / زبانم بسته و سازم شکسته
وجودم پر ز شعر عاشقانه ست / تو را می خواهم و اینها بهانه ست


من ساده و بیرنگم / من عاشق دلتنگم
صد بار بزن قطع کن / من عاشق تک زنگم!


عاشقى را شرط اول ناله و فریاد نیست
تا کسى از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست
عاشقى کار هر عیاش نیست
غم کشیدن صنعت نقاش نیست

 

باید خریدارم شوی، تا من خریدارت شوم
باید گرفتارم شوی، تا من گرفتارت شوم
من نیستم چون دیگران، بازیچه بازیگران
اول بدام آرم ترا، آنگه گرفتارت شوم


کاش بودی تا دلم تنها نبود / تا اسیر غصه ی فردا نبود
کاش بودی تا فقط باور کنی / بی تو هرگز زندگی زیبا نبود


به سلطان حقیقت ها فراموشت نخواهم کرد
تو تنها شعله ای هستی که خاموشت نخواهم کرد


از هزاران یک نفر اهل دلند (آن هم تویی)
مابقی تندیسی از آب و گلند


کاش می شد قلب ما از یاس بود / تک تک گلبرگ آن احساس بود
پاک و سبز و ساده و بی ادعا / کاش می شد بهتر از الماس بود
کاش می شد عشق را تفسیر کرد / عاشقی را با محبت سیرکرد

به ساعت من تو تمام قرار ها را نیامده ای
کدام نصف النهار را از قلم انداخته ام؟
قرار روزهای بی قراریم!
کجای آسمان ببینمت؟ من از جستجوی زمین خسته ام.
کی چه گلی دوست
داره؟

نجار:میخک

دزد:شب بو

قصاب:گل گاو زبون

پارچه فروش:اطلسی

دندون
پزشک:مینا
و من
...
من تو رو دوست دارم ،تو زیباترین و نازترین گلی هستی که من
دوستش دارم

اگه می دونستی دستای سرد من چقدر به گرمی
دستات نیازمنده
اینقدر دست تو دماغت نمی کردی


شریعتی:اگرعشق دوام یابد،به ابتذال میکشد

/ 1 نظر / 5 بازدید
دوست

قیام وحدت تحت راهبری یگانه نجات دهنده آدمیان "آقا پروفسور ابراهیم میرزایی" سؤالِ آدم ز كجا است و مفهوم زندگانى آدم چه معنا است؟ زين ‌پس دانش با خدمتگذارى، جاى سياست را خواهد گرفت هدفِ سازمان عَلَمِ حق و عدالت، حفظِ حقِ انسانيت و آزادىِ همه ملتها از زير ظلم كه ايران نقطه‌ شروع آن است جنايت و كشتار، ظلم و ستم و بيدادگرى بايد ريشه‌كن گردد و اين حكمِ صاحب‌الأمر است www.nazaratemardomi.com www.alamehaghvaedalat.com