واسه خنده

کمی طنز صرفأ برای خنده:قبلا برق میرفت بابامون فحش رومیکشید به اداره برق الان برق میره خوشحال هم میشه! -خانومه ناراحت تو تاکسی:به فاصله چند روز هم شوهرم بهم خیانت کرد هم دوس پسرم! -واسه دوس دخترت شارژ میفرستی بعد میگه تو بزنگ! -هربارکه صفحه فیلترینگ رو دیدم یه صلوات فرستادم،مامانم میگه همینطورادامه بدی جات تو بهشته!! -رفتم شلواربخرم میگم کجاییه؟میگه ایتالیایه،میگم پس چرا پرچم ایران داره؟میگه دبیا! این پرچم ایتالیاست! میگم پس این الله وسطش چیه؟میگه برای ایران زدن دیگه!! -میری ادامس اوربیت بخری بقاله بجای بقیه پول بهت ادامس شیک میده! -طرف تو فیس بوک چنان پست های سیاسی میزاره که فک میکنی چگوارای زمانه،بعدبهش میگی چراتجمعات رو نمیاری؟میگه مامانم نمیزاره!! -رفیقم زنگ زده ویسکی سراغ نداری؟میگم براچی میخای؟میگه بابام امشب ازکربلا میاد کلی مهمون داریم! -2روزه با دختره رفیق شدی میپرسه فامیلیت چیه؟میگی میخای چیکار؟میگه میخام ببینم به اسم بچه هامون که انتخاب کردم میاد یا نه!! -به راننده تاکسی میگم سیگارتوخاموش کن به دودش حساسم،برمیگرده میگه جوونای هم سن تو کراک میکشن تو به دود سیگارحساسی؟

/ 0 نظر / 46 بازدید