# کتاب

کتابهای پیشنهادی استاد قمشه ای برای خواندن

مولوی چه می گوید استاد جلال هماییسر نی دکتر زرین کوبپله پله تا ملاقات خدا دکتر زرین کوبپانزده گفتار اثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید

جملات زیبایی از بزرگان که خالی از لطف نیستند

برای زندگی فکر بکنید امّا غصهنخورید (دیلکارنگی) اشکال دنیا اینست که جاهلان مطمئنهستند و دانایان مردّد (برتراندراس) هیچکاربزرگی بدون اراده بزرگ میسرنیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید