# گوته

جملات زیبایی از بزرگان که خالی از لطف نیستند

برای زندگی فکر بکنید امّا غصهنخورید (دیلکارنگی) اشکال دنیا اینست که جاهلان مطمئنهستند و دانایان مردّد (برتراندراس) هیچکاربزرگی بدون اراده بزرگ میسرنیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید